Dluhopis Republiky - úrok přes 3 % ročně garantovaný státem


21.03.2019


Líbí se vám článek?


Dne 18.3. oznámila ministryně financí Schillerová dvě nové emise státních dluhopisů. Především proti-inflační dluhopisy, které garantují výnos 0,5 % nad inflací, jsou atraktivní příležitost i pro běžné investory.

Jak Dluhopisy Republiky fungují?

 • Investovat do Dluhopisu Republiky (tzv. upisovat dluhopisy) mohou pouze fyzické osoby (nikoliv živnostníci či firmy).
 • Do Dluhopisu Republiky je možné investovat od 1 tisíce Kč do 5 miliónů Kč. Jmenovitá hodnota 1 dluhopisu je 1 Kč, za 1 Kč obdrží investor 1 dluhopis.
 • Splatnost dluhopisu je 6 let, datum splatnosti je 1. 7. 2025. Pokud investor nepožádá o předčasné splacení, dostane svoji investici zpět spolu s úroky po 6 letech.
 • Úroky jsou připisovány ročně, ale dochází k jejich automatické reinvestici - za úroky jsou automaticky vydány další identické dluhopisy. Investorovi tak nejsou průběžně vypláceny žádné výnosy, ale připisují se mu úroky z úroků (a více tak vydělává). Úroky jsou daněny 15 % srážkovou daní - stejně jako např. úroky na běžných nebo spořicích účtech. Daň se strhává automaticky, v daňovém přiznání ji investoři neřeší.
 • Emitovat bude Ministerstvo financí dva dluhopisy reinvestiční a proti-inflační, které se liší jen metodou stanovení úrokové sazby. K reinvestici úroků dochází i u proti-inflačního dluhopisu.

Investice na 6 let i méně

Splatnost dluhopisů je 6 let, ale investici je možné ukončit i dříve formou tzv. předčasného splacení. Každý rok je během května možné  požádat o předčasné splacení dluhopisů k následujícímu 1. červenci. Předčasné splacení je bez jakýchkoliv sankcí a poplatků a vypláceny jsou i naběhlé úroky za poslední rok. Pokud drží investor do 500 tisíc kusů dluhopisů, může zažádat o předčasné splacení všech dluhopisů najednou. Pokud jich má více než za 500 tisíc Kč, může najednou (během 1 roku) požádat o předčasné splacení maximálně poloviny.

Jaký výnos očekávat?

Reinvestiční státní dluhopis

U reinvestičního dluhopisu je pevně stanovená úroková sazba pro každé roční výnosové období.
Období Úroková sazba Průměrná sazba
při předčasném splacení
1. 7. 2019 - 1. 7. 2020 0,50 % p. a. 0,50 % p. a.
1. 7. 2020 - 1. 7. 2021 1,00 % p. a. 0,75 % p. a.
1. 7. 2021 - 1. 7. 2022 1,50 % p. a. 1,00 % p. a.
1. 7. 2022 - 1. 7. 2023 2,00 % p. a. 1,25 % p. a.
1. 7. 2023 - 1. 7. 2024 2,50 % p. a. 1,50 % p. a.
1. 7. 2024 - 1. 7. 2025 4,00 % p. a. 1,91 % p. a.

Při držení do splatnosti to odpovídá průměrné úrokové sazbě 1,91 % ročně. Pokud by ale došlo k předčasnému splacení po 5 letech, je průměrná sazba jen 1,50 % ročně. Čím dříve by došlo k předčasnému splacení, tím by byla průměrná sazba nižší (jen 0,5 % po prvním roce). Bonusová sazba 4 % v posledním roce tak je výraznou motivací držet tyto dluhopisy celých 6 let až do jejich splatnosti.

Proti-inflační dluhopis

U proti-inflačního dluhopisu je roční úroková sazba stanovena podle inflace (vývoje spotřebitelských cen), která bude navýšena o 0,50 % p. a. Díky zpoždění ve statistikách bude vždy na začátku července připisován úrok odpovídající inflaci za období od dubna předchozího roku do dubna aktuálního roku.

Nikdo neví, jaká bude za pár let inflace, a nelze tedy předem říci, jaký bude u těchto dluhopisů výnos. Aktuálně se ale inflace pohybuje nad 2,5 % a roste. Samotná ČNB přitom dlouhodobě cílí na hladinu kolem 2 %. V nejbližších letech lze tedy očekávat u proti-inflačního dluhopisu výnos kolem 2,5 až 3 % ročně a možná i více.

Pokud bychom počítali výnos podle posledních dostupných dat (únor 2019), byla by úroková sazba dokonce přes 3 %. Bazický index spotřebitelských cen:
107,3 (únor 2019) / 104,5 (únor 2018) = 1,0267943, tedy 2,67943 % + 0,5 % = 3,17943 %.
Při aktuální inflaci by byl roční výnos proti-inflačního dluhopisu 3,17943 % ročně.

Výše uvedené úrokové sazby jsou "hrubé" před odečtením srážkové daně 15 %. Pro získání orientační čisté úrokové sazby (čistého výnosu po zdanění) je nutné hrubou sazbou vynásobit 0,85.

Reinvestiční nebo proti-inflační?

Když srovnáme podmínky obou dluhopisů, tak výhodněji se jeví proti-inflační dluhopis.
 • Šance, že během následujících 6 let bude průměrná inflace  vyšší než 1,41 % je relativně vysoká (při této úrovni by byla úroková sazba proti-inflačního dluhopisu 1,91 % a odpovídala by reinvestičnímu dluhopisu drženému 6 let).
 • Většina výnosu je u reinvestičního dluhopisu koncentrována do posledního roku a předčasné splacení je u něj velmi nevýhodné.
 • Na druhou stranu, u proti-inflačního dluhopisu je výnos stanoven každý rok podle aktuální inflace. Pokud by inflace klesla a investice se stala „nezajímovou“, je možné provést jednou ročně předčasné splacení. A to bez ztráty potenciálního výnosu jako u re-investičního dluhopisu s jeho  posledním bonusovým rokem.

Jak investovat?

On-line přístup na majetkový účet vlastníka státních dluhopisů mají přitom pouze ti, kdo již do státních dluhopisů investovali.

Pokud budete do dluhopisů investovat poprvé a máte zájem o proti-inflační dluhopisy, musíte:
 • osobně na některou z vybraných poboček ČSOB
 • tam nakoupit reinvestiční dluhopis minimálně za 1000 Kč
 • tím se automaticky vytvoří přístup do on-line portálu
 • přihlašovací údaje obdržíte do 2 týdnů po uhrazení reinvestičních dluhopisů
 • poté můžete proti-inflační dluhopisy nakoupit on-line

Nový investor do proti-inflačních dluhopisů musí skutečně na pobočce ČSOB nakoupit reinvestiční dluhopisy, aby získal přístup do on-line portálu Ministerstva financí. A poté si mohl pořídit dluhopisy proti-inflační. Tady se ta elektronizace státní správy příliš nepovedla...

Jak to proběhne?

 • Upisovací období je od 18.3.2019 do 14.6.2019. Během tohoto období je nutné podat žádost o úpis dluhopisů (podepsat smlouvu).
 • Cena úpisu dluhopisů musí být uhrazena nejpozději do 17.6.2019. Do tohoto data je potřeba uhradit investici na účet ČSOB nebo Ministerstva financí (při objednání on-line).
 • Datum emise je 1.7.2019 - v ten den obdrží investor na svůj majetkový účet dluhopisy. Dluhopisy jsou zaknihované v evidenci, netisknou se.
 • Pokud by byl zájem investorů mimořádný, může dojít k poměrnému krácení objednávek podle přesně stanovených pravidel.

Státní vs. firemní dluhopis

Dluhopisy Republiky jsou státní dluhopis, jehož splacení garantuje stát a riziko takové investice je relativně zanedbatelné. Oproti tomu u firemních dluhopisů podstupuje investor tzv. kreditní riziko. To znamená, že v důsledku např. nepříznivého vývoje trhů nebo špatného rozhodnutí managementu se může emitent dluhopisů stát neschopným splatit své dluhy, a majitel firemních dluhopisů tak může přijít i o celou investici. Především u malých emisí je riziko ztráty investice poměrně značné, přečtěte si více o prašivých firemních dluhopisech.

Shrnutí

Vzhledem k aktuální situaci na trhu je proti-inflační dluhopis spolu se stavebním spořením nejvýhodnější forma bezpečného uložení volných peněz (s garancí státu) dostupná pro každého.

Detailní informace ohledně Dluhopisů Republiky najdete na stránkách Ministerstva financí ČR www.sporicidluhopisycr.cz.


Líbí se vám článek?


Další články