Spoření nebo investování - jaký je rozdíl? Nenechte se nachytat na vysoké výnosy bez rizika!


01.02.2019


Líbí se vám článek?


Vysoké úroky bez rizika jsou běžným lákadlem finančních šmejdů. Jaký je rozdíl mezi spořením a investováním? Jakých výnosů je skutečně možné dosáhnout bez rizika?

Spoření je postupné odkládání peněžních přebytků do bezpečných finančních nástrojů. Cílem je vytvořit si rezervu nebo uspořit na větší plánované výdaje. Zhodnocení peněz je většinou nízké (maximálně do 3%) a tomu odpovídá i minimální (až žádné) riziko.

Investování je proces použití peněz s cílem jejich zhodnocení - koupě tzv. aktiv, které budou generovat výnos a/nebo se zhodnotí. Prostřednictvím investování se snažíme dosáhnout nárůstu bohatství v dlouhohodobějším horizontu. Výnos se očekává vyšší, je ale nutné akceptovat vyšší, resp. odpovídající riziko. Pokud očekáváte výnos kolem 5 % ročně, je nutné počítat s rizikem. Výnos kolem 10 % již znamená značné riziko.

Spoření versus investování - hlavní rozdíly

  Spoření Investování
Výnos nízký vyšší
  jistý a známý předem (pevný úrok) předem neznámý a nejistý, může být i záporný (ztráta)
  maximálně do 3% kolem 5 % ročně už znamená riziko
výnosy kolem 10 % ročně znamenají obvykle vysoké riziko
Riziko téměř žádné
 
vyšší až vysoké
vždy platí: čím vyšší výnos, tím vyšší riziko 
  často garance státu bez garancí
Likvidita - dostupnost peněz
většinou vyšší až okamžitá nízká
peníze jsou investovány na delší dobu; zpeněžit investici může chvíli trvat a něco stát
Typický produkt spořicí účty, stavební spoření podílové fondy, firemní dluhopisy, akcie, investiční zlato

Nejdříve spořit, pak investovat

Pokud patříte mezi šťastnější část populace, které se podaří měsíčně něco uspořit, postup spoření a investování by měl být asi následující:

1. Spoření

Měsíčně odkládám peníze, které se mi podaří ušetřit (neutratit), a ukládám je na spořicí instrumenty (stavební spoření, spořicí účty apod.). A to do té doby, dokud nemám vytvořenou rezervu v rozsahu několika měsíčních nákladů. Většinou se doporučuje ekvivalent výdajů na 3 až 6 měsíců - záleží na vašem individuálním postoji k riziku. Pokud jste opatrnější, je lepší mít rezervu pro ztrátu zaměstnání nebo nenadálé výdaje větší.

2. Investice

Jakmile je rezerva naplněná, můžete další měsíční přebytky investovat. Nejběžnější formou investic vhodnou i pro normální lidi a menší investice jsou podílové fondy. Očekávaný výnos je u investic samozřejmě vyšší než u spoření. Je ale nutné být připraven na případné poklesy (ztráty) a počítat s tím, že časový horizont investice je minimálně několik let.

Pozor na:

Dluhopis NENÍ spoření!

Díky rostoucí ekonomice a politice levných peněz roste poptávka po zhodnocení volných peněz. Na tuto situaci reagovala řada firem, které nabízí běžným občanům investici do firemních dluhopisů. Tyto dluhopisy ale bývají prodávány jako obdoba termínovaného vkladu - jako pevný výnos bez rizika. To ale není pravda!
Dluhopis je investice, u které můžete o vše přijít! Je nutné si uvědomit, že dluhopisem půjčujete na něčí podnikatelský záměr a pokud tento záměr nevyjde, o svoji investici přijdete.

Podílové fondy NEJSOU spoření!

Podílové fondy jsou pro řadu lidí stále poměrně obtížně pochopitelný investiční nástroj. Pokud se na ně obrátí finanční poradce, často si ulehčuje prodej tak, že očekávaný (nebo historický) výnos prezentuje jako pevný. To je samozřejmě lež.
Podílový fond je investice, která by měla vydělávat, ale která taky může peníze prodělat! Očekávaný výnos je odhad portfolio manažera, kolik by fond mohl vydělat, ale nejde vůbec o nic jistého! Stejně tak nejde považovat historické výsledky za odhad nebo dokonce předpověď budoucnosti! Pokud fond loni vydělal např. 9 %, letos se to vůbec nemusí opakovat!

"Spoření do zlata" NENÍ spoření!

Investování do zlata u nás nabývá na popularitě. Významnou měrou tomu přispívají obavy z geopolitické nestability, hospodářské krize, tradiční vnímání zlata jako "bezpečí" a v neposlední řadě i prodejní praktiky některý distributorů.
Jeden z oblíbených zlatých produktů je označován jako "Spoření do zlata". V žádném případě nejde o spoření, ale o pravidelné investování do zlata. Investováním do zlata totiž můžete o část své investice přijít - cena zlata výrazně kolísá nahoru i dolů! Podívejte se na dlouhodobý vývoj ceny zlata a přečtěte si o výhodách a nevýhodách investování do zlata.

Pamatujte si, vždy platí:

!!! Vyšší výnos = Vyšší riziko !!!

 Aktuálně není možné dosáhnout výnosu většího než cca 3 % ročně bez rizika.

Výnos kolem  3 % ročně je možné bez rizika dosáhnout na stavebním spoření nebo některých státních dluhopisech. Na nejlepších spořicích účtech (bez dalších podmínek a časových omezení) se aktuálně výnos pohybuje kolem 1,5 %, více na Přehledu spořicích účtů.


Líbí se vám článek?


Další články