Změna dodavatele elektřiny nebo plynu? 12 bodů, na které si musíte dát pozor!


25.04.2019


Líbí se vám článek?


S novým dodavatelem energií je možné dosáhnout značných úspor. Ale taky vám hrozí pokuty i 6 000 Kč, "ušlý zisk" nebo úhrada „odměny zaplacené obchodnímu zástupci“! Jak zajistit, aby změna byla skutečně k lepšímu? A jaké jsou nejčastější triky energetických šmejdů?

1, Pozor na podomní prodejce a prodejce po telefonu!

Snad každý Čech má zkušenost s nevyžádanou nabídkou po telefonu nebo dokonce návštěvou podomního prodejce. Bohužel drtivá většina z nich používá nekalé obchodní praktiky - mlží nebo lžou, používají psychologický nátlak apod. V extrémních případech se prodejci dokonce vydávají za techniky od distributora nebo si chtějí fotit stávající smlouvy. U všech podobných nabídek je nutné být mimořádně opatrný. Skutečně dobré produkty není nutné takto prodávat a vlastně to ani nelze. Osobní prodej nebo prodej po telefonu je extrémně drahý! To všechno musí někdo zaplatit a ten někdo je zákazník, tedy vy! Nabídka formou osobního prodeje prostě nemůže být výhodná - je velmi drahá!

2, Kdy můžete ukončit smlouvu se stávajícím dodavatelem?

Než se rozhodnete vypovědět stávající smlouvu, je nutné ověřit si její podmínky! Zjistěte si, kdy jste smlouvu podepsali a jaké jsou podmínky výpovědi - najdete to ve Smlouvě, ve Všeobecných obchodních podmínkách nebo příp. v Produktových podmínkách stávajícího dodavatele. Slušný dodavatel by vám měl tyto informace sdělit na vyžádání... Pokud si nedáte pozor, hrozí vám u těch nejhorších dodavatelů pokuta za předčasnou výpověď smlouvy i 6 tisíc Kč a někteří si dokonce vyhrazují právo na náhradu „ušlého zisku“ !!!

Smlouva na dobu neurčitou

Obecně platí, že smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv s tříměsíční výpovědní lhůtou. Tzn. smlouva končí s koncem třetího měsíce po měsíci, kdy podáte výpověď.

Smlouva na dobu určitou

Smlouvu na dobu určitou můžete vypovědět v souladu se smluvními podmínkami. Ve většině slušných případů je možné smlouvu na dobu určitou vypovědět nejpozději 3 kalendářní měsíce před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena. Pozor! Existují ale i extrémně nevýhodné smlouvy na dobu určitou např. na 109 měsíců, které lze vypovědět jen 6 až 5 měsíců před koncem platnosti stávající smlouvy! Tady dodavatelé evidentně hrají na to, že zapomenete, kdy můžete smlouvu ukončit! Pokud smlouvu na dobu neurčitou nevypovíte před výročím, dochází vždy k jejímu automatickému prodloužení o stejnou dobu!

Výpověď podle Energetického zákona

Všechny smlouvy (na dobu určitou i neurčitou) pak můžete podle § 11a zákona č. 458/2000 Sb. (tzv. Energetický zákon) ukončit kdykoliv, když dodavatel „zvýší cenu za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změní-li jiné smluvní podmínky“. V takovém případě můžete odstoupit od smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Pokud vás ale o této změně dodavatel informoval nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti a současně vás poučil o právu na odstoupení od smlouvy, můžete odstoupit nejpozději desátý den přede dnem zvýšení ceny nebo změnou jiných smluvních podmínek.
Jinak řečeno, pokud dodavatel změní cenu nebo Všeobecné obchodní podmínky a vyvěsí to jen na svém webu, můžete smlouvu vypovědět nejpozději 3 měsíce po účinnosti změny. Musíte se o tom ale nějak dozvědět… Na toto, že se o změně nedozvíte spoléhají ti horší dodavatelé.
Pokud vás o změně informuje předem alespoň 30 dnů a současně napíše, že můžete smlouvu vypovědět, máte necelé 3 týdny na výpověď smlouvy (do 10. dne před jejich účinností).

Sankce za výpověď

Všechny tyto výpovědi je možné podle Energetického zákona uskutečnit bez jakýchkoliv poplatků nebo sankcí!
Pozor ale na výpovědi smluv na dobu určitou mimo výročí nebo změnu ceny! V tomto případě jsou běžné pokuty kolem 6 tisíc Kč za předčasné ukončení smlouvy nebo např. 400 Kč za každý měsíc o který smlouvu vypovíte dříve! V některých smlouvách jsou dokonce nehorázné poplatky za „ušlý zisk“ nebo úhradu „odměny zaplacené obchodnímu zástupci“ za získání vaší smlouvy!

3, Nikomu nevěřte a vše si ověřte

Pokud vám někdo tvrdí (především jakýkoliv prodejce), jak je pro vás přechod výhodný, vždy si vše sami ověřte! Tito lidé jsou placeni z provizí za smlouvu a neštítí se mlžit, hrát psychologické hry a lhát! Ověřte si ceny podle platných ceníků (stávajícího i nového dodavatele), vše si nechejte ukázat a předat na papíře nebo poslat e-mailem. Pokud vám tvrdí, že jsou levnější, NEMUSÍ to být vůbec pravda!

4, Srovnávejte srovnatelné

Pokud srovnáváte ceny energií, dejte si pozor, abyste srovnávali srovnatelné. Cena elektřiny a plynu je vždy tvořena regulovanou částí, která je u všech dodavatelů stejná (rozhoduje o ní Energetický regulační úřad), a obchodní částí, která se liší u každého dodavatele. Důležitá je pro vás obchodní část, která je vždy podle velikosti spotřeby (v Kč/MWh) a k tomu paušální měsíční poplatek. Domácnosti pak ze všeho platí DPH.
Mezi obvyklé podvody jak „dokázat“ výhodnost přechodu k novému dodavateli patří:
  • Srovnávat celkovou cenu stávajícího dodavatele (včetně regulované části, nutně vyšší) s obchodní cenou nového dodavatele (bez regulované části, nutně nižší).
  • Srovnávat cenu bez DPH u nového dodavatele s cenou včetně DPH u stávajícího.
  • Nepočítat s měsíčním paušálním poplatkem u nového dodavatele.
  • Srovnávat novou (aktuální a zvýšenou) cenu u stávajícího dodavatele a nějakou starou (nižší a neplatnou) cenu u nového dodavatele, apod.

5, Přečtěte si VŠECHNY dokumenty

Než cokoliv podepíšete, VŽDY si všechny dokumenty přečtěte! Pozor, nejde jen o smlouvu, která má většinou podobu formuláře, ale především o Všeobecné obchodní podmínky, příp. Produktové podmínky a Ceníky (nejen energií, ale i souvisejících služeb)! Tam jsou ukryty všechny zásadní informace!
Dávejte si pozor především na:
  • Na jak dlouho smlouvu uzavíráte (na dobu neurčitou nebo dobu určitou)? Slušné firmy mají smlouvy na dobu neurčitou a nezavazují si vás. Ty horší firmy mají v obchodních podmínkách například stanoveno, že pokud není platnost smlouvy výslovně uvedena, je automaticky např. na dobu určitou na 3 roky…
  • Dochází k fixaci ceny nebo se může cena měnit?
  • Když už se rozhodnete pro smlouvu na dobu určitou (což bez fixace ceny rozhodně nedoporučujeme), kdy ji můžete ukončit a za jakých podmínek?
  • Jaké má společnost pokuty a sankce (opět hlavně u smlouvy na dobu určitou)?

6, Exkluzivita? NIKDY!

Nejdrzejší podomní prodejci a tzv. energetičtí konzultanti nechávají zákazníky podepsat plnou moc a exkluzivitu, kterou jim zákazník předává veškerou moc nad svým odběrným místem. Je pak úplně na nich, jakého dodavatele vám vyberou… Je jasné, že volba pak často padne na dodavatele, který jim vyplatí největší provize za získání ovečky, což logicky znamená nejhorší možnou smlouvu pro vás, pro klienta.

7, Etický kodex Energetického regulačního úřadu?

Přihlásil se váš nový dodavatel k Etickému kodexu obchodníka s elektřinou nebo plynem od Energetického regulačního úřadu? Rozhodně to nepodceňujte! Přihlášením ke kodexu dává dodavatel najevo, že se hodlá chovat k zákazníkům slušně!
Bohužel, ze všech dodavatelů se k etickému kodexu přihlásila asi pětina. Z 20 největších dodavatelů se ke kodexu hlásí pouze MND a.s., Europe Easy Energy a.s., Energie ČS, a.s., VEMEX Energie a.s. a CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o.
Pozor, ne každý etický kodex je stejný! Některé firmy si sepsaly vlastní kodex, který je ale upravený tak, aby jim vyhovoval a nežádoucí pasáže z kodexu ERÚ v něm nenajdete - jde např. o kodex Bohemia Energy entity s.r.o.
Aktuální znění kodexu a seznam dodavetelů najdete na stránkách ERÚ.

8, Smlouva na dobu určitou?

Pokud vás přesvědčují o výhodnosti smlouvy na dobu určitou, pozor! Smlouvou na dobu určitou si vás odběratel zavazuje na několik let. Tyto smlouvy je většinou problém vypovědět a pokud je vypovíte jinak než podle § 11a zákona č. 458/2000 Sb. (tzv. Energetický zákon, viz výše) nebo jinak než podle jejich Všeobecných obchodních podmínek, bude po vás dodavatel chtít sankce a pokuty! Výhodnost těchto smluv je často velmi diskutabilní.

9, Doba určitá neznamená pořád stejnou cenu

Jedním z nejběžnějších triků, jak prodat prodat smlouvu na dobu určitou je vyvolat dojem, že to znamená stejnou cenu po celou dobu platnosti smlouvy (tzv. fixace ceny). To ale není vůbec pravda! Drtivá většina smluv na dobu určitou žádnou fixaci ceny nemá a cena se tak může kdykoliv navýšit! Jaký smysl má potom to, že se zavážete odebírat energie několik let od jedné firmy (pod hrozbou pokut), když vám můžou kdykoliv zdražit?!

10, Opravdu jsou žárovky výhodné nebo využijete kontrolu kotle?

Pokud se vás snaží nalákat na dárky nebo služby zadarmo, použijte selskou logiku. Nikdo vám nedá nic zadarmo a cena těchto dárků je vždy ukrytá v ceně (nebo poplatcích a sankcích). Má dárek opravdu hodnotu, jakou mi tvrdí? Opravdu tu službu využiji, aby se mi vyplatilo si připlatit? V drtivé většině případů je třeba říci NE!

11, Po přechodu si zkontrolujte vyúčtování

Pokud převod od jednoho dodavatele ke druhému proběhne, zkontrolujte si vyúčtování. Konečný stav spotřeby u původního dodavatele musí odpovídat počátečnímu stavu u nového. Vypadá to jako samozřejmost, ale i zde bývají chyby.

12, Vyrovnejte se s původním dodavatelem

Po ukončení dodávek od původního dodavatele vám dorazí jeho konečné vyúčtování. Pokud máte nedoplatek i několik korun (a je oprávněný), nezapomeňte jej uhradit. I z pár desítek korun se může stát, díky poplatkům za upomínky a úrokům z prodlení, relativně vysoká částka. Pokud je podle vás doplatek neoprávněný, nenechte to být a s dodavatelem to řešte.


Líbí se vám článek?


Další články