CENTROPOL ENERGY


Plyn

< Zpět na přehled dodavatelů energií

CENTROPOL ENERGY

1,0
Zákazníků:
226 763 54 537
Jít na stránky


Líbí se vám vyhodnocení tohoto dodavatele energií?


Netypické délky trvání smluv na dobu určitou - 39 (3 roky a 3 měsíce), 59 (4 roky a 11 měsíců), 109 měsíců (9 let a 1 měsíc).
Výchozí smlouva je na dobu určitou - 39 měsíců (produkt „KAMARÁD Bronz“), pokud není výslovně uvedeno jinak.
Smlouva na dobu určitou může být před uplynutím sjednané doby ukončena pouze dohodou. Součástí dohody je i „kompenzace dodavateli za předčasné ukončení“; konkrétní cena kompenzace není uvedena.

Řada smluvních pokut včetně např. pokuty 6 000 Kč v situaci, kdy si rozmyslíte přechod ke společnosti CENTROPOL a neoznámíte jí to nejpozději v den, kdy uzavřete novou smlouvu s původním/stávajícím dodavatelem.
Pokud nedojde do roka od podpisu smlouvy k zahájení dodávek, nárokuje si CENTROPOL „ušlý zisk“ a také úhradu „odměny zaplacené obchodnímu zástupci“; konkrétní výše není uvedena.

Kromě smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek jsou součástí smlouvy i Předsmluvní informace a produktové podmínky.


Kamarád

 • Smlouva na dobu určitou: „Bronz“ (39 měsíců), „Stříbro“ (59 měsíců), „Zlato“ (109 měsíců). Čím delší závazek, tím více klesá cena plynu.
 • Velmi zjednodušeně je „Stříbro“ o 40 Kč/MWh levnější než „Bronz“. A „Zlato“ o dalších 40 Kč/MWh levnější než „Stříbro“.
 • Cena je fixována podle aktuálního ceníku jen do konce kalendářního roku, kdy došlo k uzavření smlouvy. Od následujícího roku je každoročně používán velmi komplikovaný výpočet ceny.
 • Cena vychází z ceny komodity na burze, ale současně se tzv. cena nákupu a měsíční poplatek (odměna pro CENTROPOL) automaticky navyšují o inflaci. Navýšení ceny podle tohoto modelu CENTROPOL nepovažuje za navýšení podle §11a Energetického zákona a NENÍ důvod pro výpověď smlouvy.
 • Výpověd smlouvy je možná jen 6 až 5 měsíců před koncem platnosti stávající smlouvy; jinak dochází k automatickému prodloužení na stejné období.

Důvěra

 • Produkt je určen pouze pro nové zákazníky CENTROPOL.
 • Smlouva na dodávku plynu na dobu neurčitou se zákonnou 3 měsíční výpovědní lhůtou.
 • Cena není fixována a může se kdykoliv změnit. Pokud zákazník se zvýšením ceny nesouhlasí, může od Smlouvy odstoupit (podle Energetického zákona).

Pohoda

 • Cena je fixována po celou dobu smluvního vztahu.
 • Smlouva na dodávku plynu na dobu určitou - 27 měsíců (2 roky a 3 měsíce) nebo 36 měsíců (3 roky).
 • U varianty „Bonus“ jsou během prvního roku (12 měsíců) účtovány nižší ceny podle ceníku „Pohoda Bonus“, poté jsou automaticky účtovány ceny podle dražšího ceníku „Pohoda Styl“ (o cca 80 Kč/MWh), současně ale roste cena měsíčního poplatku.
 • Výpověd smlouvy je možná jen 4 až 3 měsíce před koncem platnosti stávající smlouvy; jinak dochází k automatickému prodloužení na stejné období.

Další informace k plynu od CENTROPOLU.

Upozornění: Ačkoliv děláme vše pro to, aby byly poskytované informace aktuální, vždy si podmínky ověřte přímo u dodavatele. Jakýkoliv komentář nebo hodnocení je nutně subjektivní.

Líbí se vám vyhodnocení tohoto dodavatele energií?


Přejít na jiného dodavatele:  
Facebook MeziVlky.cz

Chcete mít vždy aktuální informace o dodavatelích energií?
Sledujte nás na našem Facebooku!