Comfort Energy


Plyn

< Zpět na přehled dodavatelů energií

Comfort Energy

4,5
Zákazníků:
84 502 44 342
Jít na stránky


Líbí se vám vyhodnocení tohoto dodavatele energií?


Výpověď smlouvy na dobu určitou je možná nejpozději 3 kalendářní měsíce před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena; jinak dochází k automatickému prodloužení na stejné období.

Pokud nedojde po podpisu smlouvy k přechodu ke Comfort Energy (zákazník si přechod ke Comfort Energy rozmyslí), hradí zákazník smluvní poplatek 6 050 Kč s DPH.
Stejný poplatek 6 050 Kč hradí zákazník pokud nedodrží délku trvání smlouvy (dříve vypoví smlouvu na dobu určitou).
Kromě poplatků a pokut vyjmenovaných v Ceníku a Všeobecných obchodních podmínkách si společnost vyhrazuje nárok na „náhradu škody v plné výši, ušlý zisk“.


PRIM

  • Standardně smlouva na dodávku plynu na dobu určitou - 2 roky.
  • Jediný produkt přímo dostupný na webových stránkách.
  • Podle informací podaných zákaznickou linkou může být smlouva za stejných podmínek (ceník) i na dobu neurčitou.
  • Cena není fixována a může se kdykoliv změnit. Pokud zákazník se zvýšením ceny nesouhlasí, může od Smlouvy odstoupit (podle Energetického zákona).

SINGLE (ÚSPORA)

  • Produkt s jednou cenou pro libovolnou spotřebu zemního plynu.
  • Podle ceníku může být za stejných podmínek (ceny) uzavřena smlouva na dobu neurčitou anebo na dobu určitou v délce jednoho, dvou, nebo tří let.
  • Cena není fixována a může se kdykoliv změnit. Pokud zákazník se zvýšením ceny nesouhlasí, může od Smlouvy odstoupit (podle Energetického zákona).
  • Stejný produkt s identickým ceníkem nabízí společnost také pod jménem Úspora.

Další informace k plynu od Comfort Energy.

Upozornění: Ačkoliv děláme vše pro to, aby byly poskytované informace aktuální, vždy si podmínky ověřte přímo u dodavatele. Jakýkoliv komentář nebo hodnocení je nutně subjektivní.

Líbí se vám vyhodnocení tohoto dodavatele energií?


Přejít na jiného dodavatele:  
Facebook MeziVlky.cz

Chcete mít vždy aktuální informace o dodavatelích energií?
Sledujte nás na našem Facebooku!