X Energie


Plyn

< Zpět na přehled dodavatelů energií

X Energie

-
Zákazníků:
74 192 31 461
Jít na stránky


Líbí se vám vyhodnocení tohoto dodavatele energií?


Produktová nabídka je velmi netransparentní. Žádný produkt nemá jasně stanoveno, na jak dlouho se smlouva uzavírá a jestli dochází k fixaci ceny.
Na základě informací klientské linky jsou nabídky (včetně trvání smlouvy a fixace ceny) realizovány individuálně.
Veřejně jsou k dispozici pouze informace k produktu Premium, produkty Pohoda a Standard jsou ukryty v archivu (ačkoliv mají platný ceník).

Výpověď smlouvy na dobu určitou je možná nejpozději 3 kalendářní měsíce před uplynutím doby, na kterou byla uzavřena; jinak dochází k automatickému prodloužení na stejné období.

Pokud nedojde po podpisu smlouvy k přechodu ke společnosti X Energie (zákazník si přechod rozmyslí), hradí zákazník smluvní poplatek 6 050 Kč s DPH.
Stejný poplatek 6 050 Kč hradí zákazník pokud nedodrží délku trvání smlouvy (dříve vypoví smlouvu na dobu určitou).
Kromě poplatků a pokut vyjmenovaných v Ceníku a Všeobecných obchodních podmínkách si společnost vyhrazuje nárok na „náhradu škody v plné výši, ušlý zisk“.


Premium

  • Jediný produkt přímo dostupný na webových stránkách - na ceník je přímý odkaz z nabídky.
  • Smlouva na dodávku plynu na dobu neurčitou anebo na dobu určitou v délce jednoho, dvou, nebo tří let.
  • Nedochází k fixaci ceny (informace o příp. fixaci není uvedena).
  • Nejlevnější cena za plyn Kč/KWh.

Standard

  • Smlouva na dodávku plynu na dobu neurčitou anebo na dobu určitou v délce jednoho, dvou, nebo tří let.
  • Nedochází k fixaci ceny (informace o příp. fixaci není uvedena).
  • Nejdražší cena za plyn Kč/KWh.

Pohoda

  • Smlouva na dodávku plynu na dobu neurčitou anebo na dobu určitou v délce jednoho, dvou, nebo tří let.
  • Nedochází k fixaci ceny (informace o příp. fixaci není uvedena).
  • Cena plynu je levnější než u produktu Standard.

Další informace k plynu od X Energie.

Upozornění: Ačkoliv děláme vše pro to, aby byly poskytované informace aktuální, vždy si podmínky ověřte přímo u dodavatele. Jakýkoliv komentář nebo hodnocení je nutně subjektivní.

Líbí se vám vyhodnocení tohoto dodavatele energií?


Přejít na jiného dodavatele:  
Facebook MeziVlky.cz

Chcete mít vždy aktuální informace o dodavatelích energií?
Sledujte nás na našem Facebooku!