Zpracování osobních údajů


Souhlasím se zpracováním osobních údajů provozovatelem webových stránek www.MeziVlky.cz, Mgr. Robert Hluchník, sídlo 273 63, Bratronice 216, IČO 01564226, v rozsahu údajů vyplněných v kontaktním formuláři, pro účely zasílání obchodních sdělení (nabídek služeb a produktů) provozovatelem nejdéle po dobu pěti let, a to s automatizovaným a manuálním způsobem zpracování. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Jsem si vědom/a svého práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv stanovených v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Současně souhlasím s využitím elektronického kontaktu a telefonického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. Tento souhlas lze odvolat oznámením odeslaným na e-mailovou adresu společnosti info@mezivlky.cz s předmětem zprávy "Odhlásit".

Facebook MeziVlky.cz

Chcete mít vždy aktuální informace o nejlepších finančních produktech?
Sledujte nás na našem Facebooku!

Přejít na Facebook